Logo_de_spinberg

Visie en doelstelling van zorgboerderij
De Spinberg & woonvorm De Rots

Zorgboerderij en woonvorm De Spinberg wil een gezellige, huiselijke en comfortabele sfeer bieden waarin onze bewoners en hulpboeren zichzelf kunnen en mogen zijn. In een omgeving met rust, reinheid en regelmaat krijgen onze cliënten maximale ruimte om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen.

Maatwerk in persoonlijke ontwikkeling

Iedereen is uniek en heeft zijn eigen zorgvraag, mogelijkheden en ontwikkelingsbehoeften. Die behoeften brengen wij samen met onze hulpboeren en bewoners in kaart. Wat wil je? Wat vind je leuk? En wat kun je leren? Samen kijken we naar de mogelijkheden, op basis waarvan wij persoonlijke ontwikkeling en het bereiken van doelen zo veel mogelijk stimuleren.

Gezamenlijk en zelfstandig

Zowel tijdens het werk op de zorgboerderij als thuis in de woonvorm willen wij een goede balans bieden tussen gezamenlijk en persoonlijk. Afhankelijk van persoonlijke mogelijkheden en behoeften krijgen onze cliënten de ruimte voor groepsactiviteiten, taken en persoonlijke levensruimte. Iedereen doet mee, zowel binnen De Spinberg als daarbuiten, in het dorpsleven van Jipsinghuizen en Harpel.

Zelfstandig en onder begeleiding

Ons uitgangspunt is dat onze mensen zo zelfstandig mogelijk moeten functioneren. Zij leven, werken en wonen zelfstandig waar het kan en krijgen uitstekende begeleiding waar het moet. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar klaar voor al onze bewoners en hulpboeren. Wij laten iedereen in zijn of haar waarde en hebben respect voor elkaar!