Logo_de_spinberg

GD Keurmerk Zoönosen

GD_Keurmerk_Zoönosen_de_Spinberg

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn.
Steeds vaker worden dierhouders bij wie de dieren contact hebben met bezoekers geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers. Om aan te tonen dat u maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, bestaat het GD Keurmerk Zoönosen.

Bekijk HIER het document waarin uitleg wordt gegeven over het keurmerk Zoönosen.

Dit keurmerk hebben we gehad van 2016-2020. Na 2020 hadden we geen vee meer. Hierdoor verviel de noodzaak van het keurmerk, maar er wordt nog wel gewerkt conform de voorwaarden vanuit het keurmerk.